CDS

Rozhraní mezi doménami

Forma řízeného rozhraní, která umožňuje ruční, automatický přístup a nebo přenos informací mezi různými bezpečnostními doménami.


CDS

Cross-Domain Solution

A form of controlled interface that provides the ability to manually and/or automatically access and/or transfer information between different security domains.

Použito v metodice