Celkové riziko

Potenciál výskytu nežádoucí události, pokud není přijata žádná zmírňující opatření (tj. Potenciál pro případné ohrožení využívání zranitelnosti systému).


Total Risk

The potential for the occurrence of an adverse event if no mitigating action is taken (i.e., the potential for any applicable threat to exploit a system vulnerability).

Použito v metodice