CERT

Computer emergency response team

Skupina lidí integrovaných v podniku s jasnými liniemi hlášení a odpovědností za pohotovostní podporu v případě nouze v oblasti informačních systémů. Tato skupina bude fungovat jako účinná nápravná kontrola a měla by působit také jako jediné kontaktní místo pro všechny incidenty a problémy související s informačními systémy.

Použito v metodice