Certifier

Osoba odpovědná za vypracování technického posouzení souladu daného systému s uvedenými požadavky, určení a hodnocení rizik spojených s provozem systému, koordinace certifikačních činností a konsolidace závěrečných certifikačních a akreditačních balíčků.


Certifier

Individual responsible for making a technical judgment of the system’s compliance with stated requirements, identifying and assessing the risks associated with operating the system, coordinating the certification activities, and consolidating the final certification and accreditation packages.

Použito v metodice