Certifier

Osoba odpovědná za vypracování technického posouzení souladu daného systému s uvedenými požadavky, určení a hodnocení rizik spojených s provozem systému, koordinace certifikačních činností a konsolidace závěrečných certifikačních a akreditačních balíčků.

Použito v metodice