Certifikace typu

Certifikační akceptace replikačních informačních systémů založená na komplexním hodnocení technických a netechnických bezpečnostních prvků informačního systému a dalších bezpečnostních opatření, která jsou součástí a na podporu formálního schvalovacího procesu, určují, do jaké míry konkrétní design a splnění specifikovaného souboru bezpečnostních požadavků.

Použito v metodice