Certifikace typu

Certifikační akceptace replikačních informačních systémů založená na komplexním hodnocení technických a netechnických bezpečnostních prvků informačního systému a dalších bezpečnostních opatření, která jsou součástí a na podporu formálního schvalovacího procesu, určují, do jaké míry konkrétní design a splnění specifikovaného souboru bezpečnostních požadavků.


Type Certification

The certification acceptance of replica information systems based on the comprehensive evaluation of the technical and nontechnical security features of an information system and other safeguards, made as part of and in support of the formal approval process, to establish the extent to which a particular design and implementation meet a specified set of security requirements.

Použito v metodice