Certifikační analytik

Nezávislé technické spojení pro všechny zúčastněné strany zapojené do procesu C&A, které jsou odpovědné za objektivní a nezávislé hodnocení systému jako součásti procesu řízení rizik. Na základě bezpečnostních požadavků dokumentovaných v bezpečnostním plánu provádí technickou a netechnickou kontrolu možných zranitelných míst v systému a určuje, zda jsou bezpečnostní kontroly (správní, provozní a technické) správně implementovány a účinné.

Použito v metodice