Certifikát dvojího užití

Certifikát, který je určen pro použití s digitálním podpisem i službami šifrování dat.


Dual-Use Certificate

A certificate that is intended for use with both digital signature and data encryption services.

Použito v metodice