Certifikát veřejného klíče

Digitální dokument vydaný a digitálně podepsaný soukromým klíčem certifikační autority, která váže jméno účastníka na veřejný klíč. Certifikát označuje, že účastník uvedený v certifikátu má výhradní kontrolu a přístup k soukromému klíči.


Public Key Certificate

A digital document issued and digitally signed by the private key of a Certificate authority that binds the name of a Subscriber to a public key. The certificate indicates that the Subscriber identified in the certificate has sole control and access to the private key.

Použito v metodice