Certifikát veřejného klíče X.509

Digitální certifikát obsahující veřejný klíč pro entitu a název entity spolu s dalšími informacemi, které jsou vyloučeny digitálním podpisem certifikační autority, která vydala certifikát, kódované ve formátu definovaném v ISO / ITU-T Standard X.509.


X.509 Public Key Certificate

A digital certificate containing a public key for entity and a name for the entity, together with some other information that is rendered unforgeable by the digital signature of the certification authority that issued the certificate, encoded in the format defined in the ISO/ITU-T X.509 standard.

Použito v metodice