Certifikát veřejného klíče X.509

Digitální certifikát obsahující veřejný klíč pro entitu a název entity spolu s dalšími informacemi, které jsou vyloučeny digitálním podpisem certifikační autority, která vydala certifikát, kódované ve formátu definovaném v ISO / ITU-T Standard X.509.

Použito v metodice