Certifikát X.509

Certifikát veřejného klíče X.509 nebo certifikát atributu X.509 definovaný standardem ISO / ITU-T X.509. Nejčastěji (včetně tohoto dokumentu) certifikát X.509 odkazuje na certifikát veřejného klíče X.509.


X.509 Certificate

The X.509 public-key certificate or the X.509 attribute certificate, as defined by the ISO/ITU-T X.509 standard. Most commonly (including in this document), an X.509 certificate refers to the X.509 public-key certificate.

Použito v metodice