Červená / černá koncepce

Separace elektrických a elektronických obvodů, součástí, zařízení a systémů, které zpracovávají nešifrované informace (červené), v elektrické formě, od těch, které zpracovávají šifrované informace (černé) ve stejné podobě.


Red/Black Concept

Separation of electrical and electronic circuits, components, equipment, and systems that handle unencrypted information (Red), in electrical form, from those that handle encrypted information (Black) in the same form.

Použito v metodice