Červené týmové cvičení

Cvičení, které reflektuje podmínky v reálném světě a které se provádí jako simulovaný pokus o kompromitaci organizačních misí a nebo podnikových procesů s cílem poskytnout komplexní hodnocení bezpečnostních schopností informačního systému a organizace.

Použito v metodice