Červené týmové cvičení

Cvičení, které reflektuje podmínky v reálném světě a které se provádí jako simulovaný pokus o kompromitaci organizačních misí a nebo podnikových procesů s cílem poskytnout komplexní hodnocení bezpečnostních schopností informačního systému a organizace.


Red Team Exercise

An exercise, reflecting real-world conditions, that is conducted as a simulated adversarial attempt to compromise organizational missions and/or business processes to provide a comprehensive assessment of the security capability of the information system and organization.

Použito v metodice