Červený signál

Jakákoli elektronická emise (např. Prostý text, klíč, tok klíče, podklíčový tok, počáteční výplň nebo řídící signál), které by v případě obnovení zveřejňovaly informace o národní bezpečnosti.


Red Signal

Any electronic emission (e.g., plain text, key, key stream, subkey stream, initial fill, or control signal) that would divulge national security information if recovered.

Použito v metodice