Červený tým

Skupina lidí oprávněných a organizovaných pro napodobení útoku potenciálních protivníků nebo jejich vykořisťování proti bezpečnostnímu postavení podniku. Cílem Červeného týmu je zlepšit podnikovou informační informaci tím, že prokáže dopady úspěšných útoků a demonstruje, co funguje pro obránce (tzn. Blue Team) v provozním prostředí.


Red Team

A group of people authorized and organized to emulate a potential adversary’s attack or exploitation capabilities against an enterprise’s security posture. The Red Team’s objective is to improve enterprise Information Assurance by demonstrating the impacts of successful attacks and by demonstrating what works for the defenders (i.e., the Blue Team) in an operational environment.


Použito v metodice