Chargeback

Transakce platební kartou, kdy dodavatel zpočátku obdrží platbu, ale transakce později odmítne držitel karty nebo společnost vydávající karty. Na účet dodavatele se pak odečte sporná částka.


Chargeback

A payment card transaction where the supplier initially receives payment but the transaction is later rejected by the cardholder or the card issuing company. The supplier’s account is then debited with the disputed amount.

Použito v metodice