Chyba

Chyba při spuštění, vynechání nebo dohled v informačním systému, který může umožnit obejití ochranných mechanismů.


Flaw

Error of commission, omission, or oversight in an information system that may allow protection mechanisms to be bypassed.

Použito v metodice