CIK

Kryptografický klíč zapalování

Zařízení nebo elektronický klíč slouží k odemčení zabezpečeného režimu kryptografického zařízení.


CIK

Cryptographic Ignition Key

Device or electronic key used to unlock the secure mode of crypto- equipment.

Použito v metodice