Cíl hodnocení

Soubor prohlášení o určení, který vyjadřuje požadovaný výsledek pro posouzení bezpečnostního řízení nebo zvýšení kontroly.


Assessment Objective

A set of determination statements that expresses the desired outcome for the assessment of a security control or control enhancement.

Použito v metodice