Cíl obnovy

Doba, po kterou musí být data obnovena po výpadku.


Recovery Point Objective

The point in time to which data must be recovered after an outage.

Použito v metodice