Cíl zabezpečení

Vnímání bezpečnosti může zvýšit objektivní zabezpečení, když ovlivňuje nebo odráží škodlivé chování, jako vizuální znaky bezpečnostní ochrany, jako je například video sledování, poplachové systémy v domě nebo systém proti krádeži v automobilu, jako je systém sledování vozidel nebo varovná cedule.


Security Objective

Perception of security can increase objective security when it affects or deters malicious behavior, as with visual signs of security protections, such as video surveillance, alarm systems in a home, or an anti-theft system in a car such as a vehicle tracking system or warning sign.

Použito v metodice