CIO

Ředitel informační společnosti

Hlavní ředitel informační společnosti (CIO) je výkonný ředitel společnosti odpovědný za řízení, implementaci a použitelnost informačních a výpočetních technologií. CIO analyzuje, jak tyto technologie prospívají společnosti nebo zlepšují stávající podnikový proces, a integruje systém tak, aby si uvědomil, že tento přínos nebo zlepšení.


CIO

Chief Information Officer

A chief information officer, or CIO, is the company executive responsible for the management, implementation and usability of information and computer technologies. The CIO analyzes how these technologies benefit the company or improve an existing business process, and then integrates a system to realize that benefit or improvement.

Použito v metodice