CIRT

Computer Incident Response Team

Skupina osob obvykle složená z bezpečnostních analytiků zorganizovaných za účelem vypracování, doporučení a koordinace okamžitých opatření ke zmírnění následků kontaminace, vymýcení a obnovy vyplývající z počítačových bezpečnostních incidentů. Také nazýván tým odpovědnosti za počítačové incidenty (CSIRT) nebo CIRC (Centrum odezvy na počítačové incidenty, schopnost odpovědi na počítačové incidenty nebo tým Cyber Incident Response Team).

Použito v metodice