CISO

Chief Information Security Officer

Osoba odpovědná za zabezpečení informací v rámci podniku.

Použito v metodice