Číst

Základní operace v informačním systému, která vede pouze k toku informací z objektu k předmětu.


Read

Fundamental operation in an information system that results only in the flow of information from an object to a subject.

Použito v metodice