Citlivé informace

Informace, ztráta, zneužití nebo neoprávněný přístup nebo změna, která by mohla nepříznivě ovlivnit národní zájem nebo provádění federálních programů nebo soukromí, na které mají nárok osoby podle 5 U.S.C. § 552a (zákon o ochraně osobních údajů), který však nebyl výslovně povolen podle kritérií stanovených výkonným nařízením nebo kongresovým zákonem, který by měl být klasifikován v zájmu národní obrany nebo zahraniční politiky.


Sensitive Information

Information, the loss, misuse, or unauthorized access to or modification of, that could adversely affect the national interest or the conduct of federal programs, or the privacy to which individuals are entitled under 5 U.S.C. Section 552a (the Privacy Act), but that has not been specifically authorized under criteria established by an Executive Order or an Act of Congress to be kept classified in the interest of national defense or foreign policy.

Použito v metodice