Citlivé údaje

Informace, jejichž hodnota se může v určeném čase podstatně snížit. Výrazný pokles hodnoty nastane, když se změní provozní okolnosti do té míry, že informace již nejsou užitečné.


Perishable Data

Information whose value can decrease substantially during a specified time. A significant decrease in value occurs when the operational circumstances change to the extent that the information is no longer useful.

Použito v metodice