Citlivé údaje

Informace, jejichž hodnota se může v určeném čase podstatně snížit. Výrazný pokles hodnoty nastane, když se změní provozní okolnosti do té míry, že informace již nejsou užitečné.

Použito v metodice