Cloud Computing

Pohodlný síťový přístup na vyžádání k sdílené skupině zdrojů, který lze rychle poskytnout a uvolnit s minimálním úsilím vedení nebo interakcí s poskytovateli služeb.


Cloud Computing

Convenient, on-demand network access to a shared pool of resources that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.

Použito v metodice