CMCS

Systém řízení materiálu COMSEC

Logistický a účetní systém, kterým je distribuován, řízen a chráněn materiál COMSEC označený jako "CRYPTO". Zahrnuty jsou ústředí kanceláře COMSEC záznamů, krypto logistické depa a účty COMSEC. Materiál COMSEC jiný než klíč může být zpracován prostřednictvím CMCS.


CMCS

COMSEC Material Control System

Logistics and accounting system through which COMSEC material marked "CRYPTO" is distributed, controlled, and safeguarded. Included are the COMSEC central offices of record, crypto logistic depots, and COMSEC accounts. COMSEC material other than key may be handled through the CMCS.

Použito v metodice