CMSS

Běžný systém hodnocení chyb

Sada opatření o závažnosti softwarových zranitelností. Softwarová funkce je funkční schopnost poskytovaná softwarem. Chyba při zneužití funkce softwaru je zranitelnost, v níž tato funkce poskytuje také cestu k ohrožení bezpečnosti systému.


CMSS

Common Misuse Scoring System

A set of measures of the severity of software feature misuse vulnerabilities. A software feature is a functional capability provided by software. A software feature misuse vulnerability is a vulnerability in which the feature also provides an avenue to compromise the security of a system.

Použito v metodice