CMVP

Program validace kryptografického modulu

Ověřuje kryptografické moduly Federal Standard Processing Standard (FIPS) 140-2 a další standardy založené na kryptografii. CMVP je společné úsilí mezi Národním institutem pro standardy a technologie (NIST) a sdružením pro bezpečnost komunikace (CSE) kanadské vlády.

Výrobky ověřené v souladu s FIPS 140-2 jsou přijímány federálními agenturami obou zemí pro ochranu citlivých informací (USA) nebo určených informací (Kanada).

Cílem CMVP je podporovat používání ověřených kryptografických modulů a poskytovat federálním agenturám bezpečnostní metriku, která se používá při nákupu zařízení obsahujících ověřené kryptografické moduly.


CMVP

Cryptographic Module Validation Program

Validates cryptographic modules to Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 and other cryptography-based standards. The CMVP is a joint effort between National Institute of Standards and Technology (NIST) and the Communications Security Establishment (CSE) of the government of Canada.

Products validated as conforming to FIPS 140-2 are accepted by the federal agencies of both countries for the protection of sensitive information (United States) or Designated Information (Canada).

The goal of the CMVP is to promote the use of validated cryptographic modules and provide federal agencies with a security metric to use in procuring equipment containing validated cryptographic modules.

Použito v metodice