CNA

Počítačový síťový útok

Akce prováděné prostřednictvím počítačových sítí k narušení, odmítnutí, zhoršování nebo zničení informací, které mají bydliště v počítačích a počítačových sítích nebo v samotných počítačích a sítích.


CNA

Computer Network Attack

Actions taken through the use of computer networks to disrupt, deny, degrade, or destroy information resident in computers and computer networks, or the computers and networks themselves.

Použito v metodice