CND

Obrana počítačové sítě

Akce podniknuté k ochraně před neoprávněnými aktivitami v počítačových sítích. CND zahrnuje monitorování, detekci, analýzu (například analýzu trendů a vzorů) a reakční a restaurátorské činnosti.


CND

Computer Network Defense

Actions taken to defend against unauthorized activity within computer networks. CND includes monitoring, detection, analysis (such as trend and pattern analysis), and response and restoration activities.

Použito v metodice