CNE

Využití počítačové sítě

Povolení operací a schopností sběru zpráv prováděných prostřednictvím počítačových sítí pro shromažďování dat z cílových nebo protivníkových informačních systémů nebo sítí.


CNE

Computer Network Exploitation

Enabling operations and intelligence collection capabilities conducted through the use of computer networks to gather data from target or adversary information systems or networks.

Použito v metodice