COG

Kontinuita vlády

Koordinované úsilí v rámci výkonné moci federální vlády, aby bylo zajištěno, že základní národní funkce budou nadále vykonávány během katastrofické nouze.


COG

Continuity of Government

A coordinated effort within the federal government's executive branch to ensure that national essential functions continue to be performed during a catastrophic emergency.

Použito v metodice