COI

Community of Interest

Spolupracující skupina uživatelů, kteří si vyměňují informace při sledování svých společných cílů, zájmů, misí nebo obchodních procesů, a proto musí mít sdílený slovník pro informace, které si vyměňují. Skupina vyměňuje informace v rámci systémů a mezi nimi za zahrnuté domény zabezpečení.

Použito v metodice