COI

Community of Interest

Spolupracující skupina uživatelů, kteří si vyměňují informace při sledování svých společných cílů, zájmů, misí nebo obchodních procesů, a proto musí mít sdílený slovník pro informace, které si vyměňují. Skupina vyměňuje informace v rámci systémů a mezi nimi za zahrnuté domény zabezpečení.


COI

Community of Interest

A collaborative group of users who exchange information in pursuit of their shared goals, interests, missions, or business processes, and who therefore must have a shared vocabulary for the information they exchange. The group exchanges information within and between systems to include security domains.

Použito v metodice