Compusec

Bezpečnost počítače

Opatření a kontroly, které zajišťují důvěrnost, integritu a dostupnost prostředků informačního systému včetně hardwaru, softwaru, firmwaru a informací, které jsou zpracovávány, ukládány a komunikovány.


Compusec

Computer Security

Measures and controls that ensure confidentiality, integrity, and availability of information system assets including hardware, software, firmware, and information being processed, stored, and communicated.

Použito v metodice