Comsec Demilitarizace

Proces přípravy zařízení COMSEC k likvidaci vybráním všech komponentů CCI, klasifikovaných nebo kryptografických (CRYPTO) označených pro jejich bezpečné zničení, stejně jako defektování a likvidace zbývajících zařízení.


Comsec Demilitarization

Process of preparing COMSEC equipment for disposal by extracting all CCI, classified, or cryptographic (CRYPTO) marked components for their secure destruction, as well as defacing and disposing of the remaining equipment hulk.

Použito v metodice