Comsec Depozitář

Osoba určená příslušnou autoritou, která je odpovědná za příjem, převod, účtování, ochranu a zničení materiálu COMSEC přiděleného na účet COMSEC.


Comsec Custodian

Individual designated by proper authority to be responsible for the receipt, transfer, accounting, safeguarding, and destruction of COMSEC material assigned to a COMSEC account.

Použito v metodice