Comsec Hranice

Definovatelný obvod zahrnující všechny hardwarové, firmwarové a softwarové komponenty, které provádějí kritické funkce COMSEC, jako je generování, manipulace a ukládání klíčů.


Comsec Boundary

Definable perimeter encompassing all hardware, firmware, and software components performing critical COMSEC functions, such as key generation, handling, and storage.

Použito v metodice