Comsec Komunikační zařízení

Autorizovaný a schválený prostor používaný pro generování, ukládání, opravu nebo používání materiálu COMSEC.


Comsec Facility

Authorized and approved space used for generating, storing, repairing, or using COMSEC material.

Použito v metodice