Comsec Monitorování

Zákon o poslechu, kopírování nebo nahrávání přenosů vlastních oficiálních telekomunikací s cílem analyzovat stupeň zabezpečení.


Comsec Monitoring

Act of listening to, copying, or recording transmissions of one's own official telecommunications to analyze the degree of security.

Použito v metodice