Comsec Náhradník depozitáře

Osoba určená oprávněnou osobou k výkonu povinností správce komise COMSEC během dočasné nepřítomnosti správce komise COMSEC.


Alternate COMSEC Custodian

Individual designated by proper authority to perform the duties of the COMSEC custodian during the temporary absence of the COMSEC custodian.

Použito v metodice