Comsec Náhradník depozitáře

Osoba určená oprávněnou osobou k výkonu povinností správce komise COMSEC během dočasné nepřítomnosti správce komise COMSEC.

Použito v metodice