Comsec Nejistota

COMSEC incident, který byl prošetřen, vyhodnocen a stanoven jako ohorožení bezpečnosti COMSEC materiálu nebo bezpečný přenos informací.

Použito v metodice