Comsec Nejistota

COMSEC incident, který byl prošetřen, vyhodnocen a stanoven jako ohorožení bezpečnosti COMSEC materiálu nebo bezpečný přenos informací.


Comsec Insecurity

COMSEC incident that has been investigated, evaluated, and determined to jeopardize the security of COMSEC material or the secure transmission of information.

Použito v metodice