Comsec Pomoc

Materiál COMSEC, který napomáhá zajištění telekomunikací a je vyžadován při výrobě, provozu nebo údržbě systémů COMSEC a jejich součástí. Klíčovým materiálem COMSEC, značkovacími / frekvenčními systémy a podpůrnou dokumentací, jako jsou příručky pro provoz a údržbu, jsou příklady pomůcek COMSEC.


Comsec Aid

COMSEC material that assists in securing telecommunications and is required in the production, operation, or maintenance of COMSEC systems and their components. COMSEC keying material, callsign/frequency systems, and supporting documentation, such as operating and maintenance manuals, are examples of COMSEC aids.

Použito v metodice