Comsec Profil

Prohlášení o opatřeních COMSEC a materiálech používaných k ochraně dané operace, systému nebo organizace.

Použito v metodice