Comsec Profil

Prohlášení o opatřeních COMSEC a materiálech používaných k ochraně dané operace, systému nebo organizace.


Comsec Profile

Statement of COMSEC measures and materials used to protect a given operation, system, or organization.

Použito v metodice