Comsec Program kontrol

Počítačové instrukce nebo rutiny řídí nebo ovlivňují externě provedené funkce generování klíčů, distribuce klíčů, šifrování, dešifrování zpráv nebo autentizace.


Comsec Control Program

Computer instructions or routines controlling or affecting the externally performed functions of key generation, key distribution, message encryption/decryption, or authentication.

Použito v metodice