Comsec Průzkum

Organizovaná sbírka COMSEC a komunikační informace týkající se dané operace, systému nebo organizace.


Comsec Survey

Organized collection of COMSEC and communications information relative to a given operation, system, or organization.

Použito v metodice