Comsec Systém Data

Informace vyžadované zařízením nebo systémem COMSEC, které umožňují správné ovládání klíče.


COMSEC System Data

Information required by a COMSEC equipment or system to enable it to properly handle and control key.

Použito v metodice