Comsec Zařízení

Zařízení určená k zajištění bezpečnosti telekomunikací prostřednictvím přeměny informací na neinteligibilní formu pro neoprávněné osoby a následným přenesením těchto informací do původního formuláře pro oprávněné příjemce; také zařízení navržené speciálně pro pomoc nebo jako základní prvek procesu přeměny.


Comsec Equipment

Equipment designed to provide security to telecommunications by converting information to a form unintelligible to an unauthorized interceptor and, subsequently, by reconverting such information to its original form for authorized recipients; also, equipment designed specifically to aid in, or as an essential element of, the conversion process.

Použito v metodice