Cookie

Část informací o stavu poskytnutých webovým serverem pro prohlížeč v odpovědi na požadovaný zdroj, aby prohlížeč mohl dočasně uložit a vrátit se na server při jakýchkoli následných návštěvách nebo požadavcích.


Cookie

A piece of state information supplied by a Web server to a browser, in a response for a requested resource, for the browser to store temporarily and return to the server on any subsequent visits or requests.

Použito v metodice